проведени събития

Предстоящи събития

Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции

BBC 2015

23.01.2015 - 24.01.2015

София, Токуда болница
клиент: Българско дружество по интервенционална кардиология


Ортодонтска среща - двудневен сертифициран курс на проф. Дирк Вихман

Ортодонтска среща 2015

24.04.2015 - 25.04.2015

София хотел Балкан
клиент: Българско ортодонтско общество


19 годишна конференция ESDAR и среща на EU-AI Vets

Конференция ESDAR

16.09.2015 - 19.09.2015

Албена
клиент: ИБИР БАН


предстоящи събития Вижте календара с отминали събития