проведени събития

Предстоящи събития

 1 2 3 >

Международна научна конференция „Горското стопанство – мост към бъдещето”

International Scientific Conference Forestry: Bridge to the Future

06.05.2015 - 09.05.2015

София
клиент: Лесотехнически университет и Факултeт по Горско стопанство


VII годишна среща на Конференцията на деканите и директорите на европейските факултети и колежи по горско стопанство

7 Annual Meeting Conference of the Deans and Directors of European Forestry Faculties and Schools

06.05.2015 - 10.05.2015

София, Парк-хотел Москва
клиент: Лесотехнически университет и Факултeт по Горско стопанство


Училище за антиагреганти и антикоагуланти

Училище за антиагреганти и антикоагуланти

09.05.2015 - 10.05.2015

Интер Експо Център, София
клиент: Дружество на кардиолозите в България


Научен симпозиум - Остра и хронична сърдечна недостатъчност – новите предизвикателства в лечението

Научен симпозиум - Остра и хронична сърдечна недостатъчност – новите предизвикателства в лечението

06.06.2015 - 07.06.2015

София, Парк-хотел Москва
клиент: Дружество на кардиолозите в България


 1 2 3 >
предстоящи събития Вижте календара с отминали събития