проведени събития

Предстоящи събития

2-ра Международна конференция на тема "Използване на природните продукти"

ICNPU 2015

14.10.2015 - 17.10.2015

Пловдив
клиент: Институт по микробиология - БАН


VII Национален конгрес по интервенционална кардиология с представяне на случаи на живо

VII Национален конгрес по интервенционална кардиология

05.11.2015 - 08.11.2015

Хотел Маринела София
клиент: Дружество на кардиолозите в България и Българско дружество по интервенционална кардиология


Училище по кардиология: Вродени сърдечни малформации при възрастни. Пулмонална хипертония

Училище по кардиология-2015

04.12.2015 - 05.12.2015

София, Хотел Рамада
клиент: Дружество на кардиолозите в България - Работна група по детска кардиология


предстоящи събития Вижте календара с отминали събития