проведени събития

Предстоящи събития

Девета национална конференция по химия

Ninth National Conference on Chemistry

29.09.2016 - 01.10.2016

Факултет по химия и фармация, СУ Св. Климент Охридски
клиент: Съюз на химиците в България


предстоящи събития Вижте календара с отминали събития